Bli bedre på energisparing

Av Thor Lynneberg

Nordmenn er i verdensklasse på oppussing og oppgraderinger av boligen. Men når det gjelder bedre og billigere energibruk har vi fortsatt noe å gå på, ifølge Enova.

De fleste som har hatt utlendinger på besøk, vet at gjestene gjerne bruker mye tid på å skru av lys etter seg. Og gjerne etter oss også. Å spare energi på den måten, det er vi ikke særlig flinke til her i Norge. Ta en tur på kontinentet, og du får problemer med å finne et eneste folketomt rom noe sted der lyset står på. Vi er og blir bortskjemt.

– Strøm er relativt billig i Norge. Det gjør at nordmenn generelt ikke er like opptatt av å slå av lys i rom hvor ingen oppholder seg. Sånn sett ser vi med glede at det kommer stadig nye digitale muligheter. I dag er det langt enklere både å styre strømforbruket, samt å følge med på forbruket i boligen – for eksempel fra din mobil. Vårt håp er at dette øker interessen for å redusere energiforbruket, forteller Anna Barnwell, markedssjef bygg og energisystem hos Enova. Det statlige selskapet arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet, blant annet gjennom støtte til ny energi- og klimavennlig teknologi, også i norske hjem.

Samtidig ønsker stadig flere av oss å leve miljøvennlig. Vi ønsker oss en klimavennlig livsstil. Dette viser seg i økt salg av solceller, varmepumper, og andre grønne løsninger for et godt inneklima. Interessen er økende. Når det gjelder kjøp av bolig, er det likevel ikke antatt energibruk som veier tyngst når folk gjør sine valg, konstaterer Barnwell.
– Vi er veldig glade i å pusse opp her til lands, og det er viktig for oss å ha en fin bolig. Problemet er at interessen for bomiljø ikke automatisk inkluderer energieffektive eller klimavennlige løsninger.

Men det er muligheter til å få økonomisk hjelp, dersom du vil ha et grønnere hjem. Enova delte ut nærmere 170 millioner kroner til slike tiltak i løpet av det siste året. Vi må komme dit at vi tenker energi og klima også når vi pusser opp.

Skaff deg en energiplan

– Det vi i Enova vil, er at folk tenker helhetlig når de starter et oppussingsprosjekt. Vi ønsker at folk ikke bare skal være opptatt av fargen på veggen eller de nye møblene, men også på hvordan de kan oppgradere boligen til noe som ikke bare er fint  – men som også er behagelig å bo i og energieffektivt,  sier Barnwell.

 

– I dag tar vi gjerne oppgraderingen i boligen over lengre tid, og i mindre grad helhetlig. Enova ønsker at flere  benytter seg av energirådgivning, slik at de får seg en helhetlig energiplan som passer akkurat deres hjem.

Søk hjelp, søk støtte

Så hvordan går vi frem, for å få et bedre inneklima, bedre og billigere energi? Gjennom Enovatilskuddet kan du få penger tilbake for en rekke energitiltak hjemme, enten du oppgraderer boligen eller bygger ny bolig.

– Vi gir tilskudd til 15 ulike tiltak, deriblant oppgradering av bygningskroppen, ulike oppvarmingsløsninger, varmestyringssystem og solceller. Du kan også få støtte til å få kartlagt hvilke energitiltak som egner seg best for akkurat din bolig.

– Vi anbefaler at du starte med en energirådgiver. Energirådgiver kartlegger hvilke løsninger som er best for ditt hus. Du får en oversikt over mulige energitiltak for din bolig – en energiplan. Dette får du støtte til gjennom Enovatilskuddet. Velger du de riktige løsningene, får du også et godt inneklima og redusert energibruk i mange år fremover.

– Du kan få støtte til noen av tiltakene når de er gjennomført. For eksempel, det er store muligheter innen varmeløsninger, som ved å fjerne oljefyring og ta i bruk en bergvarmepumpe.

Faktaboks:

Dette er de mest populære energitiltakene som gir støtte hos Enova:

Væske-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

 

En slik varmepumpe, også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. I tillegg til å kutte kostnader, vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

Luft-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe.

 

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

Fjerning av oljefyr og oljetank

Få inntil 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank, og samtidig som du legger om til en varmeløsning som utløser støtte.

 

Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg? Bytt til en varmeløsning som støttes før 2019 og få dobbelt så mye i støtte for fjerningen av oljefyren og oljetanken. Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Den klimavennlige varmekilden vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere.

Energirådgivning

Du får inntil 7.500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

 

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i huset ditt? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver. Han eller hun vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

 

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova støtter en rekke av tiltakene som energirådgiveren anbefaler.