Dine rettigheter når du oppdager mangler i ny bolig

Hva gjør du når ulykken først er ute, og boligen du har kjøpt har uventede mangler? Da er det greit å være kjent med reklamasjonsretten.

Det er på tide med overtakelse, og i løpet av noen dager oppdager du mangler som selger ikke har redegjort for. Husk da på at du har rettigheter som skal redde deg fra å stå for eventuelle kostnader selv. Dette er en lovfestet rett, og gjelder ikke kun ved kjøp av bolig, men også kjøp av tjenester og varer.

Juridisk grunnlag

Advokatsmart.no forklarer reklamasjon slik: “Årsaken til at man har regler om reklamasjon er at det er et grunnleggende avtalerettslig prinsipp om lojalitetsplikt i et kontraktsforhold”. Det som er blitt avtalt, skal overholdes, og selger er derfor pliktig i å informere kjøper om forandringer eller nyoppdagelser som fraviker fra det som var forutsatt.

I tilfeller hvor det oppdages mangler i forbindelse med boligkjøp, gjelder avhendingslova. §§4-8 til 4-16 tar for seg kjøpers plikt til å grundig undersøke bolig før kjøp, og hvilke rettigheter man har dersom nye mangler kommer til dage. Reklamasjon utenom boligkjøp finner man stort sett i forbrukerkjøpsloven §§27 og 32 eller kjøpsloven §32 for kjøp mellom privatpersoner.

Hvordan fungerer reklamasjon i praksis?

Det viktigste å huske på med reklamasjon, er at man melder fra om mangler med en gang man, og at man melder fra skriftlig. Reklamasjonsfristen kan for øvrig aldri være kortere enn to måneder, og har vanligvis en grense på to år, med mindre det man har kjøpt skal vare betraktelig lenger, i hvilket tilfelle reklamasjonsfristen blir fem år i stedet. Dette betyr ikke at du kan vente hvis en mangel oppdages: Når du oppdager en feil eller mangel, meld ifra uten unødvendig opphold.

For boliger kan blant annet lekkasjer, fukt- eller råteskader, mangelfulle opplysninger om bolig eller skadedyr gi rett til reklamasjon. Generelt sett har man rett til reklamasjon dersom noe avviker fra det som var avtalt.

Hvis du oppdager en slik mangel, kan du i første omgang komme med en nøytral reklamasjon der du informerer selger om mangler. Deretter kan man gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Dersom man ønsker dette, må det formidles klart og tydelig. Det finnes ulike typer misligholdsbeføyelser, som går ut på at man kan velge å heve avtalen eller få manglene utbedret. Relevante misligholdsbeføyelser ved boligkjøp er:

  • Tilbakeholdsrett
  • Retting eller reparasjon av mangel
  • Levering av uteblitt del
  • Prisavslag
  • Heving
  • Erstatning

Det er spesifikke bestemmelser for når disse er anvendelige for boligkjøp, og man må derfor sette seg godt inn i regelverket. Dette kan fort bli uoversiktlig og forvirrende for privatpersoner, og advokathjelp vil kunne lønne seg. Husk at hjemforsikringer normalt vil inneholde en rettshjelpsforsikring, som vil kunne dekke store deler av eventuelle advokatutgifter dersom det oppstår en tvist, en uenighet, mellom kjøper og selger.