Skjeggkre – stor ståhei for ingenting

Skjeggkre - stor ståhei for ingenting

Skjeggkre er ufarlige, men kan likevel skremme vekk potensielle kjøpere ved boligsalg. De små plageåndene kan være vanskelig å bli fullstendig kvitt, men alt håp er ikke ute selv om man oppdager et lite krapyl krypende rundt i boligen.

Skjeggkre til besvær

Hva er egentlig skjeggkre? Skjeggkre er et lite insekt som viste seg i Norge for første gang i 2013, og bestanden har vokst raskt siden da. Forsikringsbransjen spår at så mange som 50% av Norges boliger kan ha skjeggkre om bare noen få år. Samtidig som bestanden har økt, har debatten rundt hva deres tilstedeværelse betyr for boligsalg pågått. Utgjør skjeggkre en vesentlig mangel ved boligsalg eller er det kun kostnad for utryddelse som må dekkes av selger?

Skjeggkre er som sagt ufarlige og gjør minimalt med skade på bygg, og det er da den psykologiske påkjennelsen som vektlegges når de defineres som skadedyr. De er ikke sjenerte, klatrer over vegger og tak, og kan dukke opp i både sofa og seng. Dette er noe mange synes er ubehagelig, og det er dette, ikke skade på bygg eller allergi, som utløser slik stor ståhei.

Tiltak

Meglersmart.no skriver i en artikkel om skjeggkre at boligen bør saneres før salg dersom boligen har et utstrakt skjeggkreproblem. Det er dessverre ingen 100% effektiv måte å fjerne skjeggkre, men det finnes mange forebyggende tiltak som vil holde bestanden nede.

Man kan plassere limfeller rundt i boligen for å få has på skjeggkreene, og dette vil også indikere hvor stor bestanden er. Skjeggkre er videre lite glade i temperaturforandringer, og varmebehandling er derfor et alternativ. Ved temperaturer over 50 grader dør skjeggkre, og varmebehandles utføres målrettet i hulrom hvor man har oppdaget insektene. Forgiftet åte er imidlertid det mest effektive tiltaket per dags dato. Skjeggkreene dør raskt av forgiftet mat, og siden de er kannibaler, forgiftes skjeggkre videre når de spiser hverandre. Gift skal for øvrig overlates til fagpersoner, og er ikke et tiltak man tar seg av selv.
Forsikring og boligsalg
Skjeggkre fikk en tid mye oppmerksomhet i mediene, og boligselgerforsikring måtte ut med penger der det ble oppdaget. Nå har blesten roet seg noe, og forsikringsselskaper dekker i de fleste tilfeller kun utgifter i forbindelse med sanering eller annen skadedyrbekjempelse.

Ved salg av bolig, er man pliktig i å informere potensielle kjøpere om man har funnet skjeggkre. Vær ærlig i egenerklæringen, og unngå dyre klagesaker senere. Det skal ikke benektes at skjeggkre kan skremme bort noen potensielle kjøpere, særlig de som ikke vet at skadedyret er ufarlig, men man må ikke la seg friste til å utelate informasjon for det. Husk at boligmarkedet er såpass nyansert og sammensatt at tilstedeværelse av skjeggkre ikke nødvendigvis er utslagsgivende for prisen man får.