Taket er husets femte og viktigste fasade, og det varer ikke evig.

Skifte tak

Et godt tak skal holde lenge, men selv de beste takene må skiftes ut til slutt.

Takskifte er et stort tiltak, men det er unektelig et viktig tiltak som vil forsørge et tørt og varmt hjem i mange tiår. Når man skifter tak, er det naturligvis enklest å kun erstatte det gamle taket med samme taktype og taktekke. Ønsker man å endre eller oppgradere husets utseende, har man imidlertid muligheten ved takskifte.

Vanlige taktyper og taktekke i Norge

I Norge er de vanligste taktypene saltak, flatt tak og valmtak. Hvor mye arbeid hver krever, og hvor mye det vil koste, vil variere etter taktype. Det finnes også en rekke andre prisfaktorer, som valg av taktekke, takets størrelse, høyde på bygningen og mer.

Takets størrelse er en åpenbar prisfaktor – jo større tak, desto mer arbeid og mer materialer trenger man. Byggets høyde er kanskje en mindre åpenbar prisfaktor. Grunnen til at prisen øker i takt med byggets høydemetre, er rigg- og driftskostnader. Hva angår taktekke, vil prisen kunne variere betydelig avhengig av hvilken type du velger.

Her er de mest vanlige typene taktekke i Norge:

  • Takskifer
  • Teglsteinsplater
  • Betongplater
  • Shingel
  • Plater av aluminium/stål
  • Renner av sink/stål

I tillegg til dette kan eventuelle reparasjoner som må gjøres ha stor innvirkning på prisen. Foreligger det skader på takstoler eller andre deler av rammeverket, kan dette medføre større kostnader, særlig hvis det foreligger råte.

Taket skal vare – snarveier kan koste deg i det lange løp

Ja, du kan velge billige taktyper og taktekker, men prisen samsvarer ofte med kvalitet og forventet levetid. Det betyr ikke at du må kjøpe de dyreste materialene, men at du kanskje skal unngå de aller billigste.

Én prisfaktor du ikke skal forsøke å spare penger på, er valg av håndverker. Det finnes dessverre useriøse bedrifter som tilbyr lave priser. Det du bør spørre deg om da er hvordan de klarer å levere en så lav pris. Svaret er ofte ikke helt heldig. Det beste du kan gjøre for redusere kostnader når du skifter tak, er å gjøre en grundig jobb når du henter inn tilbud fra håndverkere. Sammenlign tilbud, innhold så vel som pris, for å finne en seriøs, konkurransedyktig aktør.